Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych

w Bieczu

Terminy rekrutacji
do Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego 

I etap rekrutacji
od 15 czerwca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. do godz. 13.00
II etap rekrutacji
od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. do godz. 13.00

Na początek