Kierownictwo 

 

Dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych w Bieczu
mgr Agata Ducal

 

Osoba zastępująca dyrektora w razie jego nieobecności: 
mgr Katarzyna Topczyj