REGULAMIN

Organizatorzy:Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych w Bieczu, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach

Dyscyplina sportowa Powiatowe zawody w sztafetowych biegach przełajowych  dziewcząt i chłopców

Termin i miejsce zawodów:  23 września 2020 r. (ŚRODA)  STADION OSiR w Gorlicach

 

1.Uczestnictwo:

Biegi zostaną rozegrane w formie sztafet po 6 uczniów, start pierwszej zmiany wspólny. Strefa zmian wynosi 20 m. Obowiązuje zakaz startu w obuwiu z kolcami. Startujący muszą posiadać legitymacje szkolne, własne pałeczki oraz być zarejestrowani i zgłoszeni w Systemie Rejestracji Szkół (www.srs.szs.pl). Opiekunowie drużyn muszą przedłożyć organizatorom, bezpośrednio przed zawodami, imienną listę zgłoszeń, wygenerowaną z SRS, wydrukowaną i podpisaną przez dyrektora placówki oświatowej i opiekuna ekipy sportowej. W rywalizacji sztafet startuje po dwa zespoły szkolne z poszczególnych gmin. ( w Licealiadzie każda szkoła )

( oddzielnie w każdej kategorii wiekowej ) Uwagi: w razie niesprzyjającej pogody, zawody przełożone zostaną na następny dzień.)

W razie dalszych problemów z pogodą, o nowym terminie zawodów organizatorzy powiadomią telefonicznie i mailowo te szkoły, które zgłoszą swój udział w SRS. Przy niestabilnej pogodzie, prosimy przed wyjazdem o kontakt telefoniczny z organizatorami(tel. 603 666 998).

2. Program zawodów:

Kolejność
biegów

Kategoria biegów sztafetowych

Dystans

Rok urodzenia

Godz. 9:30

Chłopcy – IMS (6 zawodników)

1200 m

rocznik 2006 -2007

godz.10:15

Chłopcy –ID (6 zawodników)

1000 m

rocznik 2008 i młodsi

godz.10:45

Dziewczęta –IMS (6 zawodniczek)

1000 m

rocznik 2006 - 2007

godz.11:15

Dziewczęta – ID (6 zawodniczek)

800 m

rocznik 2008 i młodsi

godz.12:00

Wręczenie medali i dyplomów

godz.12:30

Dziewczęta – Licealiada (6 zawodniczek)

1000 m

rocznik 2001 i młodsze

Chłopcy – Licealiada (6 zawodników)

1200 m

rocznik 2001 i młodsi

godz.13:45

Wręczenie medali i dyplomów

3. Postanowienia regulaminowe:

Do zawodów w sporcie szkolnym dopuszczeni są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, zakwalifikowani w ramach aktualnej dokumentacji o badaniach profilaktycznych do określonej grupy A (zdolni do udziału w zawodach sportowych i sprawdzianach bez ograniczeń) lub grupy B (ewentualne ograniczenia ustalane są indywidualnie w zależności od stanu zdrowia).

Trzy najlepsze zespoły w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną nagrodzone medalami  i dyplomami.

Do zawodów wojewódzkich, które planowane są w dniu 15 października 2020 roku w Nowym Targu zakwalifikuje się po dwie najlepsze drużyny w poszczególnych kategoriach. W zawodach wojewódzkich startują zespoły w składach 6-osobowych. Za zgłoszenie najlepszych zespołów do zawodów wojewódzkich poprzez SRS, odpowiadają ich opiekunowie. Koszty udziału w zawodach wojewódzkich finansują zainteresowane szkoły lub samorządy gminne. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. Organizatorzy nie odpowiadają za zabezpieczenie rzeczy osobistych i sprzętu sportowego będącego własnością uczestników i opiekunów.

4. Finansowanie:

Koszty organizacyjne zawodów finansuje PZPO w Bieczu, koszty uczestnictwa w zawodach finansują poszczególne ekipy. 

5. W związku epidemią koronawirusa wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania  stosowanych zasad bezpieczeństwa w miejscu zawodów. ( szczegóły w załączniku : ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ) oraz wypełnienie Oświadczenia przez rodzica lub ucznia pełnoletniego

( 4 strona w/w ZASAD )

 

UWAGA! - sugestia organizatora: ( wskazane by każda szkoła posiadała swoje pałeczki sztafetowe )

Wskazane tez jest by każda reprezentacja przebywała w odosobnionym miejscu stadionu. Wywołana grupa startowa ( 6 zawodników ) będzie podchodzić w rejon startu i mety..
Opiekunowie każdej reprezentacji Szkoły zobowiązani są do zapoznania wychowanków z treścią Oświadczenia SZS – przekazania ww. oświadczenia rodzicom swoich wychowanków.
Wypełnione i podpisane Oświadczenia będą przyjmowane w biurze organizatora w miejscu zawodów wraz ze zgłoszeniem szkoły do zawodów.

 

Biecz, wrzesień 2020 Organizatorzy