Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dzieci i młodzieży rodziców/opiekunów prawnych w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym  w Bieczu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych wychowanków i rodziców/opiekunów prawnych w Bursie Szkolnej  Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych w Bieczu