WYNIKI XX SPARTAKIADY LA POWIATU GORLICKIEGO LICEALIADA CHŁOPCY – BOBOWA 7.10.2020