WYNIKI XX SPARTAKIADY LA POWIATU GORLICKIEGO LICEALIADA – BOBOWA 7.10.2020 : Dziewczęta