Dnia 13.06.2016 r. o godz.12.00 Komisja Rekrutacyjna Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Bieczu podała do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych w I etapie rekrutacji na zajęcia sportowe prowadzone przez PMOS w Bieczu.

 


Kandydatów niezakwalifikowanych nie było.

Listę podano do wiadomości w siedzibie Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych w Bieczu ul. Parkowa 1, 38-340 Biecz.