Powiatowy kalendarz zawodów sportowych dla SP i SPP w roku szkolnym 2020- 2021

Do wszystkich zawodów będą rozsyłane szczegółowe regulaminy startu w danych zawodach, które są eliminacjami do zawodów rejonowych lub wojewódzkich. Miejsca i terminy organizacji mogą ulec zmianie. Obowiązuje zgłoszenie reprezentacji szkół do elektronicznego systemu rejestracji szkół w wyznaczonych terminach.

Legenda: R – zawody rejonowe, W – zawody wojewódzkie, DR – zawody drużynowe , IND – ZAWODY INDYWIDUALNE

LICEALIADA 2001 i młodsi IGRZYSKA MŁODZIEZY SZKOLNEJ 2006-2007 IGRZYSKA DZIECI 2008 i młodsi

 

L.p.

DATA ZAWODÓW

NAZWA ZAWODÓW - WRZESIEŃ 2018-CZERWIEC 2019

MIEJSCE ZAWODÓW

REJON-WOJEWÓDZTWO

1.

23.IX.2020

Jesienne Biegi Przełajowe - sztafety Licealiada dziewcząt

Gorlice OSiR

W 10 X20

2.

23.IX.2020

Jesienne Biegi Przełajowe - sztafety Licealiada chłopców

Gorlice OSiR

W 10 X20

3.

23.IX.2020

Jesienne Biegi Przełajowe -sztafetyIMS dziewcząt

Gorlice OSiR

W 10 X20

4.

23.IX.2020

Jesienne Biegi Przełajowe - sztafety IMS chłopców

Gorlice OSiR

W 10 X20

5.

23.IX.2020

Jesienne Biegi Przełajowe -sztafetyIgrzyska dziewcząt

Gorlice OSiR

W 10 X20

6.

23.IX.2020

Jesienne Biegi Przełajowe -sztafetyIgrzyska chłopców

Gorlice OSiR

W 10 X20

7.

2.X.2020

Indywidualne Zawody Lekkoatletyczne - Licealiada dziewcząt

Bobowa

W

8.

2.X.2020

Indywidualne Zawody Lekkoatletyczne – IMS dziewcząt

Bobowa

W

9.

2.X.2020

Indywidualne Zawody Lekkoatletyczne – IMS chłopców

Bobowa

W

10.

2.X.2020

Indywidualne Zawody Lekkoatletyczne - Licealiada chłopców

Bobowa

W

11.

21.X.2020

Powiatowe IMS w Halowej Piłce Nożnej dziewcząt

Libusza

R W

12.

22.X.2020

Powiatowe IMS w Halowej Piłce Nożnej chłopców

Biecz (hala)

R W

13.

23.X.2020

Powiatowe Igrzyska w Halowej Piłce Nożnej chłopców

Biecz (hala)

R W

14.

26.X.2020

Powiatowe Igrzyska w Halowej Piłce Nożnej dziewcząt

Libusza

R W

15.

27.X.2020

Powiatowa Koszykówka 3x3 IMS chłopców rocznik 2006

Gorlice MZS nr 1

W

16.

28.X.2020

Powiatowa Koszykówka 3x3 IMS dziewcząt rocznik 2006

Gorlice MZS nr 1

W

17.

29.X.2020

Powiatowa Drużynowa Licealiada w Szachach

Gorlice, Ariańska 4

W

18.

29.X.2020

Powiatowe Drużynowe IMS w Szachach

Gorlice, Ariańska 4

W

19.

30.X.2020

Powiatowe Drużynowe Igrzyska w Szachach

Gorlice, Ariańska 4

W

20.

4.XI.2020

Powiatowa Koszykówka 3x3 Igrzyska dziewcząt rocznik 2008

Gorlice MZS nr 4

W

21.

5.XI.2020

Powiatowa Licealiada w Drużynowym Tenisie Stołowym dziewcząt

Biecz (hala)

W

22.

5.XI.2020

Powiatowa Licealiada w Drużynowym Tenisie Stołowym chłopców

Biecz (hala)

W

23.

6.XI.2020

Powiatowe Igrzyska w Drużynowym Tenisie Stołowym chłopców

Ropa

R W

24.

6.XI.2020

Powiatowe Igrzyska w Drużynowym Tenisie Stołowym dziewcząt

Ropa

R W

25.

9.XI.2020

Powiatowa IMS w Drużynowym Tenisie Stołowym chłopców

Ropa

R W

26.

9.XI.2020

Powiatowa IMS w Drużynowym Tenisie Stołowym dziewcząt

Ropa

R W

27.

10.XI.2020

Powiatowa Koszykówka 3x3 Igrzyska chłopców rocznik 2008

Gorlice MZS nr 4

W

28.

13.XI.2020

Powiatowa IMS w Badmintonie dziewcząt

Biecz (hala)

W

29.

13.XI.2020

Powiatowa IMS w Badmintonie chłopców

Biecz (hala)

W

30.

12.XI.2020

Powiatowe Igrzyska w Badmintonie chłopców

Libusza

W

31.

12.XI.2020

Powiatowe Igrzyska w Badmintonie dziewcząt

Libusza

W

32.

15.XI.2020

Powiatowa Licealiada w Badmintonie dziewcząt

Biecz (hala)

W

33.

15.XI.2020

Powiatowa Licealiada w Badmintonie chłopców

Biecz (hala)

W

34.

16.XI.2020

PowiatowaLicealiadawKoszykówce3x3dziewczątrocznik2003-2004

Gorlice

W

35.

16.XI.2020

PowiatowaLicealiadawKoszykówce3x3chłopcówrocznik2003-2004

Gorlice

W

36.

 

Wojewódzki Turniej Badmintona dziewcząt i chłopców I M S

OSiR Gorlice

 

37.

27.XI.2020

Powiatowa IMS w Koszykówce chłopców

Gorlice MZS nr 4, OSiR

R W

38.

28.XI.2020

Powiatowa IMS w Koszykówce dziewcząt

Gorlice MZS nr 4, OSiR

R W

39.

29.XI.2020

Powiatowe Igrzyska Dzieci w Koszykówce chłopców

Gorlice MZS nr 1, OSiR

R W

40.

30.XI.2020

Powiatowe Igrzyska Dzieci w Koszykówce dziewcząt

Gorlice MZS nr 1, OSiR

R W

41.

 

WojewódzkiTurniejBadmintonadziewczątichłopcówIgrzyskaDzieci

OSiR Gorlice

 

42.

8.XII.2020

Powiatowa Licealiada w Sztafetach w Pływaniu dziewcząt i chłopców

Gorlice (pływalnia)

W

43.

8.XII.2020

PowiatowaLicealiadawIndywidualnymPływaniudziewczątichłopców

Gorlice (pływalnia)

W

44.

9.XII.2020

Powiatowa IMS w Indywidualnym Pływaniu dziewcząt i chłopców

Gorlice (pływalnia)

 

45.

10.XII.2020

Powiatowa Igrzyska w Indywidualnym Pływaniu dziewcząt i chłopców

Gorlice (pływalnia)

 

46.

16.XII.2020

Powiatowa Licealiada w Koszykówce chłopców

Gorlice I LO

R W

47.

15.XII.2020

Powiatowa Licealiada w Koszykówce dziewcząt

Gorlice ZSZ

R W

48.

14.I.2021

Powiatowa Licealiada w Piłce Ręcznej dziewcząt

Biecz (hala)

W

49.

16.I.2021

Powiatowa Licealiada w Piłce Ręcznej chłopców

Biecz (hala)

W 1

50.

23.I.2021

Powiatowa Licealiada w Halowej Piłce Nożnej chłopców

Biecz (hala)

R W

51.

15.I.2021

Powiatowa IMS w Siatkówce dziewcząt

Bobowa

R W

52.

17.I.2021

Powiatowa IMS w Siatkówce chłopców

Biecz (hala)

R W

53.

11.II.2021

Powiatowa Licealiada w Siatkówce chłopców

Bobowa (hala)

R W

54.

10.II.2021

Powiatowa Licealiada w Siatkówce dziewcząt

Biecz (hala)

R W

55.

9.II.2021

Powiatowe Igrzyska w Siatkówce chłopców

Bobowa ZS nr 1

R W

56.

7.II.2021

Powiatowe Igrzyska w siatkówce dziewcząt

Bobowa ZS nr 1

R W

57.

27.I.2021

Powiatowe Igrzyska w Indywidualnym Tenisie Stołowym chłopców

Ropa

R W

58.

27.I.2021

Powiatowe Igrzyska w Indywidualnym Tenisie Stołowym dziewcząt

Ropa

R W

59.

28.I.2021

Powiatowa IMS w Indywidualnym Tenisie Stołowym chłopców

Ropa

R W

60.

28.I.2021

Powiatowa IMS w Indywidualnym Tenisie Stołowym dziewcząt

Ropa

R W

61.

 

Rejonowy Turniej Koszykówki chłopców IMS

Gorlice

R

62.

 

Rejonowy Turniej Piłki Ręcznej chłoców Licealiada

Biecz

R

63.

 

Rejonowy Turniej Siatkówki chłopców Licealiada

Gorlice

 

64.

 

Rejon Koszykówka ID chłopców

Gorlice MZS nr 4

R

65.

10.III.2021

Powiatowa Licealiada w Halowej Piłce Nożnej dziewcząt

Biecz hala

-

66.

11.III.2021

Powiatowa IMS w Piłce Ręcznej chłopców

Biecz (hala)

R W

67.

 

Wojewódzki Turniej Koszykówki chłopców IMS

Gorlice OSiR, MZS nr 4

 

68.

 

Wojewódzki Turniej Koszykówki chłopców Licealiada

Gorlice OSiR, MZS nr 1

 

69.

16.III.2021

Powiatowe Igrzyska w Piłce Ręcznej dziewcząt

Libusza ZSP

R W

70.

13.III.2021

Powiatowa IMS w Piłce Ręcznej dziewcząt

Biecz (hala)

R W

71.

18.III.2021

Powiatowe Igrzyska w Piłce Ręcznej chłopców

Libusza ZSP

R W

72.

 

Rejonowy Drużynowy Turniej TS DZ I CHŁ Igrzyska Dzieci

Ropa

R

73.

 

Rejonowy Turniej Siatkówki chłopców IMS

Gorlice

 

74.

 

Rejonowy Indywidualny Turniej TS DZ I CHŁ IMS

Ropa

R

75.

IV 2021

Powiatowy Turniej Motoryzacyjny dla Szkół Ponadpodstawowych

Gorlice ZST

W

76.

IV 2021

Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Szkół
Podstawowych klas IV-VI

Biecz (hala)

W

77.

IV 2021

Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Szkół
Podstawowych klas VII-VIII

Biecz (hala)

W

78.

21.IV.2021

Drużynowe Powiatowe Biegi Przełajowe IMS dziewcząt

Gorlice (stadion)

W

79.

21.IV.2021

DrużynowePowiatoweBiegiPrzełajowe Igrzyskadziewcząt

Gorlice (stadion)

W

80.

21.IV.2021

Drużynowa Licealiada w Biegach Przełajowych dziewcząt

Gorlice (stadion)

W

81.

21.IV.2021

Drużynowa Licealiada w Biegach Przełajowych chłopców

Gorlice (stadion)

W

82.

21.IV.2021

DrużynowePowiatoweBiegiPrzełajowe IMSchłopców

Gorlice (stadion)

W

83.

21.IV.2021

Drużynowe Powiatowe Biegi Przełajowe Igrzyska chłopców

Gorlice (stadion)

W

84.

 

Rejonowy turniej PR chłopców ID

Biecz

R

85.

11.V.2021

Powiatowy DR Czwórbój Lekkoatletyczny – Igrzyska dziewcząt

Gorlice (stadionLA)

R W

86.

11.V.2021

Powiatowy DRCzwórbójLekkoatletyczny Igrzyskachłopców

Gorlice (stadionLA)

R W

87.

12.V.2021

PowiatowyDRTrójbójLekkoatletycznyIgrzyskadziewczątklasIIIimł.

Lipinki (stadion LA)

R W

88.

12.V.2021

Powiatowy DR Trójbój Lekkoatletyczny Igrzyska chłopców klas III i mł.

Li[pinki (stadionLA)

R W

89.

14.V.2021

Powiatowa Licealiada w Piłce Nożnej plenerowej chłopców

Gorlice (stadion OSiR)

R W

90.

15.V.2021

Powiatowa IMS w Piłce Nożnej plenerowej chłopców

Gorlice (stadion OSiR)

R W

91.

18.V.2021

Powiatowe Igrzyska w Piłce Nożnej plenerowej dziewcząt

Gorlice (stadion OSiR)

R W

92.

22.V.2021

Powiatowa IMS w Piłce Nożnej plenerowej dziewcząt

Gorlice (stadion OSiR)

R W

93.

21.V.2021

Powiatowe Igrzyska w Piłce Nożnej plenerowej chłopców

Gorlice (stadion OSiR)

R W

94.

20.V.2021

Powiatowe DR IMS w Lekkoatletyce dziewcząt

Bobowa (stadion LA)

W

95.

20.V.2021

Powiatowe DR IMS w Lekkoatletyce chłopców

Bobowa (stadion LA)

W

96.

26.V.2021

Powiatowe IMS w Siatkówce Plażowej dziewcząt

Gorlice (stadion OSiR)

R W

97.

26.V.2021

Powiatowe IMS w Siatkówce Plażowej chłopców

Gorlice (stadion OSiR)

R W

98.

27.V.2021

Powiatowa Licealiada w Siatkówce Plażowej dziewcząt

Gorlice (stadion OSiR)

W

99.

27.V.2021

Powiatowa Licealiada w Siatkówce Plażowej chłopców

Gorlice (stadion OSiR)

W

100.

 

Półfinał Siatkówki Plażowej DZ IMS

Gorlice OSIR

W

101.

 

Finał Siatkówki Plażowej CHŁ IMS

Gorlice OSIR

W

102.

 

Półfinał Siatkówki Plażowej DZ LIC

Gorlice OSIR

W

103.

 

Półfinał Siatkówki Plażowej CH LIC

Gorlice OSIR

W

104.

 

Finał Siatkówki Plażowej CH LIC

Gorlice OSIR

W