Jesteśmy placówką opiekuńczo - wychowawczą, przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, pobierających naukę poza miejscem stałego zamieszkania. 

Zapewniamy naszym wychowankom:

 • zakwaterowanie w 2 i 3 osobowych pokojach,

 • pełne wyżywienie,

 • całodobową opiekę,

 • dobre warunki do nauki i wypoczynku,

 • dostęp do sali telewizyjnej,

 • możliwość poszerzania wiedzy i rozwijania zainteresowań. 

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW I WYCHOWANKÓW - aktualizacja 18/08/2022

 • Od 1 września  2022 roku opłata miesięczna za zakwaterowanie w bursie wynosi 65 zł.
  Dzienna stawka żywieniowa wynosi 17 zł.

 • Wpłaty przyjmowane są w kasie Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych, do 30-go każdego miesiąca.
  O wszelkich ewentualnych opóźnieniach wpłat należy bezwzględnie poinformować dyrektora bursy.

 • Istnieje możliwość dokonywania wpłaty bezpośrednio na konto. W takiej sytuacji należy przedłożyć dyrektorowi bursy dowód wpłaty.
Nr konta Bank PEKAO I O/JASŁO 94124023371111001037329317

                                           z dopiskiem ,,za pobyt i wyżywienie w Bursie Szkolnej w Bieczu ucznia/uczennicy ............"

(z wyszczególnieniem kwoty żywienia i opłaty stałej !!! )
 • Bursa jest czynna 7 dni w tygodniu.
 • Osoby, które rezygnują z zamieszkania w bursie zobowiązane są zgłosić ten fakt dyrektorowi bursy w miesiącu poprzedzającym datę wykwaterowania.

 

 BURSA SZKOLNA CZYNNA OD 1 WRZEŚNIA OD GODZINY 16.00

Zapraszamy!