O nas

Drukuj

 

 

    Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bieczu świadczy bezpłatne usługi w następujących zakresach:

 

 


1. Diagnoza:


- wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych u dzieci przedszkolnych i młodszych,
- opiniowanie dotyczace wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej lub odroczenia spełniania
  obowiązku szkolnego,
- badania dzieci i młodzieży z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi,
- badania dzieci z wadami wymowy,
- badania uczniów zdolnych w kierunku wspomagania ich potrzeb edukacyjnych,
- badania uczniów ostatnich klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod kątem wyboru kierunku dalszego kształcenia,
- badania psychologiczne dla potrzeb Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- badania psychologiczne dla potrzeb służby zdrowia.

 


2. Profilaktyka:


- realizowanie programów badań przesiewowych w przedszkolach i szkołach podstawowych celem wczesnego
  wykrywania zaburzeń rozwojowych oraz zapobiegania ich pogłębianiu się,
- prowadzenie z dziećmi i młodzieżą zajęć warsztatowych z zakresu:
• komunikacji i asertywności,
• profilaktyki uzależnień (alkohol, narkotyki, nikotyna, leki),
• zapobiegania przemocy i agresji,
• treningu antystresowego,
• promocji zdrowego stylu życia,
• zajęcia integracyjno - adaptacyjne.

 3. Doradztwo zawodowe:


- udzielanie porad bez badań uczniom i rodzicom w zakresie kształcenia zawodowego i planowania kariery zawodowej,
- prowadzenie zajęć grupowych w klasach III gimnazjum aktywizujących do wyboru kierunku kształcenia i zawodu,
- konsultacje, informacje dla rodziców i uczniów.

 


4. Terapia:


- terapia logopedyczna,
- indywidualna oraz grupowa terapia uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce,
- indywidualna terapia psychologiczna dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi.

 


5. Działalność informacyjno-szkoleniowa:


- pogadanki dla rodziców,
- szkolenia dla nauczycieli w ramach rad pedagogicznych i zespołów samokształceniowych,
- spotkania z pedagogami szkolnymi w ramach grupy wsparcia.

 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. PZPO Biecz